PDL

小二丫vicky:

东京太大了,两个人一不小心走散了,可能就一辈子见不到了。                                   


                    ———《东京物语》

rebecca_simo红豆布丁:

早餐是金枪鱼鸡蛋沙拉三明治,新的小手巾放在床边睁眼就能看到,喜欢到有点舍不得用[偷笑],又是降温天,新毛衣可以穿啦!